Menü Kapat

120 bin öğretmen ataması için Kanun Teklifi verildi!

öğretmen atama

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İzmir Milletvekili Grup Başkanvekili Oktay Vural tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:
21 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığının yönetici dışında fiilen çalışan öğretmen sayısının 747.026, öğretmen normunun ise 866.128 olduğu, buna göre 119.102 öğretmen ihtiyacmın bulunduğu resmi olarak açıklanmıştır.
Eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesinin en önemli şartlarından birisinin öğretmen ihtiyacınm giderilmesi olduğu bir gerçektir.
Diğer taraftan, ülkemizde eğitim fakültesi mezunları ile diğer üniversitelerden mezun olup pedagojik formasyon eğitimi alanların tamamı öğretmen olarak atanamamaktadır. Bu durum, öğretmen adaylarının öğrenimi için ailelerinin ve devletin tahsis ettiği kaynakların heba olmasına yol açtığı gibi, atama bekleyen öğretmenlerin başarısının ve emeğinin boşa gitmesine, bunalıma girmelerine sebep olmaktadır.
Bu Kanun Teklifi; yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okulun kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen norm kadro sayısına göre mevcut öğretmen ihtiyacının karşılanmasını öngörmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacınm giderilmesi için 120 bin öğretmen kadrosu ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmesi ve bu kadrolardan 119.000 adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 1.000 adedine 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılması öngörülmektedir.
Böylelikle, ülkemizde öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul kalmaması ve yıllardır atamayı bekleyen öğretmenlerden 120 bininin atanması amaçlanmaktadır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.
(2) Öğretmen unvanlı kadrolardan 119.000 adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 1.000 adedine, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.