Menü Kapat

3. çocuğu olan memurun maaşı 9 lira artacak!

Yeni iş güvenli, yasa tasarısında yer alan hükmün yasalaşması halinde, 3 ve daha fazla sayıda çocuğu olan memurlar dahil tüm kamu çalışanlarının maaşları 9 lira civarında aratacaktır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 16 yaşından büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu düzenleme, hem özel sektör hem de kamudaki çalışanlar için uygulanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi; asgari ücretin yıllık brüt tutarı, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenir.

– İşçinin kendisi için %50
– Çalışmayan ve herhangi bir gelir elde etmeyen eş için %10
– Çocukların her biri için ilk iki çocuk % 7,5 diğerleri için ise % 5,
şeklinde hesaplanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi, Maaşıma Kaç TL Uygulanacak?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret, 1 Ocak 2015’te, aylık 1.168 TL yıllık 14.016 TL olarak dikkate alınmıştır)
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU (1) ORAN (%) (2) MATRAH (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı) (3) İNDİRİM TUTARI [(3) X %15] (4) AYLIK TUTAR [(4)/12] (5) 3 ÇOCUK İÇİN YÜZDE 5, YÜZDE 10 OLURSA
BEKAR 0,50 7.008 1.051 87,5
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 0,60 8.409 1.261 105
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 0,675 9.460 1.419 118,2
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 0,75 10.512 1.576 131,3
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 0,80 11.212 1.681 140 0,85 üzerinden 148,9
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU (*) 0,85 11.913 1.786 148,8 0,90 üzerinden 157,6
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 0,50 7.008 1.051 87,5
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 0,575 8.059 1.208 100,6
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 0,65 9.110 1.366 113,8
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 0,70 9.811 1.471 122,5 0,75 üzerinden 131 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 0,75 10.512 1.576 131,3
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 0,80 11.212 1.681 140
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 6 ÇOCUKLU (*) 0,85 11.913 1.786 148,8

GELİR VERGİSİNDEKİ MADDE METNİ

(2) Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

YENİ İŞ SAĞLIĞI YASA TASARISINDA YER ALAN HÜKÜM

MADDE 10- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına “ilk iki çocuk için % 7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için % 10,” ibaresi eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME

Yasa tasarısında sadece 3. çocuk için olan yüzde 5 oranı yüzde 10 yapılmaktadır. 3. çocuktan sonraki oran yine yüzde 5 olarak kalmaktadır. Dolaysıyla, yeni iş sağlığı kanunun yasalaşması halinde, 15 Ocak 2015 tarihinde 3 veya daha fazla sayıda çocuğu alan bir memurun maaşında 9 liralık maaş artışı olacaktır

Asgari Geçim İndirimi,

Memurlar.Net - Özel

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir