Menü Kapat

Aday öğretmenler için yeni düzenleme

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde değişiklik öngören    6569 sayılı    Kanun, 26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun değişikliği öncesinde 43. maddenin hali

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet   Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır

Kanun değişikliği sonrasında 43. maddenin hali

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı    Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler  hakkında uygulanmaz.

DEĞERLENDİRME

1- Önceki düzenlemede yer alan “saklıdır” hükmü “aday öğretmenler   hakkında uygulanmaz” olarak değiştirilmiştir.

2- 1739 sayılı Kanunun 43. maddesinde aday öğretmen olarak atananların asil   öğretmen olarak atanabilmesi için 3 şart öngörülmüştür. Bunlar;   i – En az 1 yıl fiilen çalışması, ii- Performans değerlendirmesine göre başarılı olması, iii- Yazılı veya yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması…

1739 sayılı Kanunla getirilen bu yeni düzenleme, 657’de, aday memurlar için   öngörülen düzenlemelerden farklı olduğu için, hukuki bir çakışma yaşanmaması    amacıyla, 657’de bu konuyla ilgili yer alan yer alan hükümlerin aday öğretmenler   hakkında uygulanmaması öngörülmüştür.

3- Bu yeni düzenleme, 657 sayılı Kanunda aday memurlarla ilgili yer alan tüm   hükümlerin ugyulanmayacağı anlamına gelmemektedir.   Zaten maddenin başında, “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak”   denmektedir. Buradaki kasıt, sadece 1739 sayılı Kanunun 43. maddesinde yer alan   konularla ilgili olarak 657’de yer alan hükümlerin uygulanmayacağıdır.

4- Yapılan bu düzenlemeyle birlikte, Eylül ayında atanan 40 bin öğretmenin   asil öğretmenliğe atanabilmesi için yukarıda yer verilen 3 şartın yerine getirilmesi   konusundaki hukuki tartışma sona ermiştir..

Memurlar.Net - Özel

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir