BÜMKO yüzünden, dersler boş geçecek

Bir kamu kurumunun, 1 yıl içinde kaç kadroya atama yapabileceği, Bütçe Kanununun   verdiği yetki çerçevesinde kendisine tahsis edilen atama izni sayısına bağlıdır.

Atama izni sayısı sınırlamasına tabi tutulmayan kadrolar, 2012 yılına kadar   Bütçe Kanununlarında tek tek yer alıyordu. Bu kadrolar daha sonra, 190 sayılı    KHK’nın ek 7. maddesinde yer aldı.

Biz memurlar.net olarak, 2010   yılından bu yana, öğretmen atama sayılarının, atama izni sayısı sınırlamasına   tabi tutulmayan istisnalar arasına alınması gerektiğini belirtiyorduk. Bunun   sebepleri şu şekildedir:

1- Hemen hemen her yıl 30 bin veya 40 bin civarında öğretmen atanacağı neredeyse   kesindir.   2- Her yılın başında MEB’e tahsis edilen atama izni sayısı yeterli gelmediğinden,   yıl içinde mutlaka yeniden Meclisten kanun çıkarılmak zorunda kalınmaktadır.   Bu ise boş yere Meclisin meşgul edilmesine ve sürekli olarak öğretmen atamalarının   kamuoyunun gündeminde yer almasına neden olmaktadır.

Bu yıl ise çok daha farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Memurlar.net’in önerisi   yılın başında hayata geçirilemediği için, Meclisten yine kanun çıkarma ihtiyacı    oluşmuştur. Ancak bu yılki düzenleme, torba kanun tasasına konulmuş, torba düzenleme   ise yeni hükümetin kurulma sürecinden dolayı kanunlaşamamıştır. Kanun çıkmadığı    için, MEB de atama takvimini ilan edememektedir.

Şuanki duruma göre öğretmen alım kontenjanlarının ilan edilmesi, başvuruların   alınması, sonuçların açıklanması ve atanan adayların görev yerlerine giderek   göreve başlaması Eylül sonunu bulacaktır.

Bu sonucun en büyük sorumlusu, kamuyu tıkayan BÜMKO Genel Müdürü İ. İlhan Hatipoğlu’dur.

Bu hata en azından bundan sonraki yıllarda tekrarlanmamalıdır. Zaten her   yıl rutin olarak yapılan öğretmen atamaları, 190 sayılı KHK’nın ek 7. maddesinin   2. fıkrasında yer alan istisnalar arasına alınarak, bürokratik çarkın dışına   çıkarılmalıdır.

İlhan Hatipoğlu, BÜMKO

Memurlar.Net - Özel

Yorum Gönderin

Your email address will not be published.