Menü Kapat

Eğitim Bir Sen, öğretmen alımının değişmesini istedi

Eğitim-Bir-Sen tarafından, yarın toplanacak 19. Milli Eğitim Şurası için hazırlanan raporda, “öğretmen istihdamında aşamalı bir seçimi öngören özgün bir modelin oluşturulması” önerildi.

 

Eğitim-Bir-Sen tarafından, yarın toplanacak 19. Milli Eğitim Şurası için hazırlanan raporda, “öğretmen istihdamında aşamalı bir seçimi öngören özgün bir modelin oluşturulması” önerildi.

Eğitim-Bir-Senin, 19. Milli Eğitim Şurası gündem maddelerinden “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri”ne ilişkin görüş ve önerilerin yer aldığı raporda, programlara uygun öğretim materyalleri geliştirilmesi, programlara uyumlu öğrenme için derslik sistemine geçilmesi gerektiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

“MEB ve TÜBİTAK tarafından yürütülen program geliştirme ve ders kitabı yazımı çalışmalarında paydaşların katılım ve katkısına imkan sağlanmalı, ortaöğretim programları ve ders çizelgeleri yöneltmeyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli, ortaöğretim kurumlarında yatay ve dikey geçişlere imkan verilmeli, birleştirilmiş sınıflar öğretim programı geliştirilmeli, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin de din eğitimi özgürlüğünden yararlanması sağlanmalı, özel imam hatip ortaokulu ve lisesi açılmasına ilişkin fiili engeller kaldırılmalı, karma eğitim zorunluluğu kaldırılmalı, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi çıkarılmalı, şahsiyet eğitimine dönük spor, sanat ve beceri dersleri verilmeli, eğitim kurumları türlerine göre öğretim programları farklılaştırılmalı, ortak değerleri güçlendirecek manevi içerikli gün ve haftalar eğitim faaliyetlerine dahil edilmeli.”

-Öğretmen seçiminde yeni model önerisi

Sendika tarafından, şuranın bir diğer gündem maddesi olan “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması” konusunda da bazı öneriler getirildi. Buna göre, sendika, öğretmen seçiminde aşamalı bir seçim sistemini içeren özgün bir modelin oluşturulmasını önerdi.

Sendikanın getirdiği öneri şöyle:

“Örneğin, lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olanların öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunabilecekleri ilan edilmelidir. Bu şartları sağlayanlar genel kültür testine (Kültür ve Medeniyet Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Eğitim Tarihi, Yakın Dönem Türkiye ve Siyasi Tarihi gibi) tabi tutulmalı, bu sınavdan en az 75 puan alanlar, öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranışları ölçen sınava alınmalı ve bu sınavdan 70 alanlar 12 haftalık adaylık eğitimini almak üzere ilgili kuruma gönderilmeli, adaylık eğitimini başarı ile tamamlayanlar atanmalıdır.”

“Nitelikli adayların mesleği tercih etmeleri için teşviklerin verilmesi, ihtiyaç duyulan alanlar önceliğinde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında çift dalda öğretmen yetiştirilmesi, öğretmenlere yeni teşviklerin verilmesi ve istihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmesi” ile “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması” da sendikanın diğer önerileri arasında yer aldı.

Sendika tarafından, şuranın “Yönetici Niteliğinin Arttırılması” gündem maddesi konusunda, eğitim yöneticiliği için özgün ve saydam bir taltif sistemi geliştirilmesi teklifi de getirildi.

Şuranın “Okul Güvenliği” gündemi için ise bir veri tabanı oluşturulması gerektiğine işaret edilen raporda, bilgilendirme kitapçıklarının hazırlanması, güvenli okul standartlarının geliştirilmesi ve okul yemeği uygulamasının başlatılması kaydedildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, raporun giriş bölümünde, öğrencilerin ve öğrenci velilerinin de katkı ve katılım sağladığını, akademisyenlerin, eğitim politikaları belirleyici ve uygulayıcılarının ağırlıkta olduğu mini bir eğitim şurası yaptıklarını, tekliflerin ve gerekçelerini ortak akla ve eğitim biliminin gereklerine dayalı olarak belirlediklerini  kaydetti.

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir