Menü Kapat

Hangi akademisyen, ne kadar zam alacak?

14 Ekim’de TBMM’ye sevk edilen Kanun tasarısına göre, akademik personelin maaş    unsurlarına iki yeni kalem daha eklenmektedir.

Bunlardan birisinin adı “Yükseköğretim tazminatı”, diğerinin de “Akademik   teşvik ödeneği” olacak.

1- YÜKSEKÖĞRENİM TAZMİNATI

Tasarıda yer alan oranlara göre akademisyenlere verilen zam miktarları şu şekildedir:

Unvan 657’e tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil)       tutarının; Net olarak tutar (Sadece damga vergisi kesintisi yapılmıştır)
Profesör Yüzde 100 725,88 lira
Doçent Yüzde 100 725,88 lira
Yardımcı Doçent Yüzde 100 725,88 lira
Araştırma görevlisi Yüzde 115 834,25 lira
Öğretim görevlisi ve okutman Yüzde 115 834,25 lira

Tasarıda yer alan düzenleme gereğince, “Yükseköğretim tazminatı”   öğretim elemanı kadrosunda yer alan uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı    unvanlı kadrolarda bulunanlara verilmeyecektir.

Yükseköğrenim Tazminatı, ne zamandan itibaren verilecek?

Bu tasarı önce Meclis komisyonunda sonra Genel Kurulda görüşülüp kabul edilecektir.   Sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilip, Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

Kanunun yürürlük maddesine göre, yükseköğrenim tazminatı “yayımını izleyen   ayın onbeşinde,” yürürlüğe girecektir. Bu da şu anlama geliyor. Eğer tasarı    15 Kasım’dan önce Resmi Gazetede yayımlanırsa, zam 15 Kasımda alınabilecektir.   15 Kasımdan sonra Resmi Gazetede yayımlanırsa, zammı almak 15 Aralık’a kalacaktır.

2- AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

Akademisyenler, yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırdıkları proje, araştırma,    yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar,   bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma   ve almış olduğu akademik ödülleri esas alınarak bir puanlamaya tabi tutulacaktır.

– Bu puanlama, 100 üzerinden hesaplanacak ve “akademik teşvik puanı”   olarak adlandırılacaktır. En az 30 ve üzeri akademik teşvik puanı olanlar   bu ödeneği alabilecektir.

– Hangi faaliyete ne kadar puan verileceği, Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı    bir yönetmelikle belirlenecektir.

– Akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oran, aşağıdaki   brüt tutarlara uygulanacaktır.

Unvan Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, 657’e tabi en       yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; Brüt olarak tutar (Sadece damga vergisi- 5 veya 6 lira civarında- kesintisi       yapılmıştır)
Profesör Yüzde 100 731,48 lira
Doçent Yüzde 90 658,33 lira
Yardımcı Doçent Yüzde 80 585,18 lira
Araştırma görevlisi Yüzde 70 512,03 lira
Öğretim görevlisi ve okutman Yüzde 60 438,89 lira

– En az 30 ve üzeri akademik teşvik puanı olanlar bu ödeneği alabilecektir.   Bu puanın yüzdelik oranı yukarıdaki miktarlara uygulanacaktır. Örnek   verecek olursak bir araştırma görevlisinin akademik teşvik puanı 50 ise alacağı    “akademik teşvik ödeneği” %50 üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplama    şöyledir:   = 512*%50   = 256 lira olacaktır. (Bu tutar brüt olup, 5 veya 6 lira civarında damga vergisi   kesilecektir)

Akademik Teşvik Ödeneği Ne Zaman Verilecek?

– Tasarının 2. maddesi gereğince, Akademik teşvik puanına etki edecek faaliyetler   ile oranları gösterir yönetmelik, tasarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip   4 ay içinde çıkarılacaktır.

– İlk defa akademik teşvik puanı hesaplanması da, 2015 yılında yapılan faaliyetler   esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılacaktır.

– Hem yükseköğrenim tazminatı hem de akademik teşvik ödeneği; ilgili mevzuatı    uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye,   ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında   dikkate alınmayacaktır.

Memurlar.net’in son notu: Tasarı sadece bu iki ödemeyi kapsamakta olup,   başkaca bir hüküm içermemektedir.

Yükseköğretim tazminatı, Akademik teşvik ödeneği, öğretim elemanı, Araştırma görevlisi

Memurlar.Net - Özel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.