Menü Kapat

Kamuda en yüksek maaşı alan memurlar

666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret sisteminin temelleri atılmış oldu. Yeni sisteme göre yapılacak ödemeler 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda bu konudaki merakları gidermeye çalışacağız.

666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ya eklenen ek 10 uncu maddeye göre ödenecek ücretin detayları verilmiştir. Buna göre (II) ve (III) sayılı listelerde unvanlar gruplar halinde yer almakta olup, bu unvanların alacakları ücret göstergeleri ve tazminat göstergeleri bulunmaktadır. Ücret göstergeleri ve tazminat göstergelerinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın toplamı personelin alacağı brüt tutarı oluşturmaktadır.
Tazminat göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşacak tutardan sadece damga vergisi kesilmektedir. Ücret göstergesi ile maaş katsayısının çarpımından oluşacak tutardan ise gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir. Emekli kesenekleri ise daha önce hangi kalemlerden oluşuyorsa yine o kalemler üzerinden kesilmektedir. Bu anlattıklarımızın karışık olduğunu bildiğimiz için bu durumu örnekle açıklamaya çalışacağız.
En yüksek ücret alan grubun maaş hesabı
666 sayılı KHK ekindeki (II) sayılı Cetvelde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri unvanlı kadrolarda bulunanların 1.1.2014 yılı katsayıları esas alınarak maaşını hesaplayacak olursak;
Ücret göstergesi: 81.200 + (2.280) x 0,076998 = 6.427,79
Tazminat göstergesi: 43.600 x 0,076998 = 3.357,11
Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse;
Aylık: 1500 x 0,076998 = 115,49
Ek gösterge: 8000 x 0,076998 = 615,98
Taban aylık : 1,20527x 1000 = 1.205,27
Kıdem aylık: 25 x 20 x 0,076998 = 38,499
Matraha ilave edilecek tutar: 9500 x 0,076998 x % 200 = 1.462,96
Emekli kesintisi matrahı: 115,49 + 615,98+ 1.205,27 + 38,499 + 1.462,96 = 3.438,199 x % 16 = 550,11
Gelir vergisi kesintisi: (6.427,79 – 550,11) x % 15 = 881,65
Damga vergisi : 9.784,9 x % 0,759 = 74,26
Net Ücret: 9.784,9 – (550,11+881,65 + 74,26) = 8.278,88 TL
Bu ödemeye aile ve çocuk yardımlarıyla asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir.
375 sayılı KHK da; Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, (II) ve (III) listelerde belirtilen ücret dışında ek ödeme yapılmayacaktır.
Eğer yeni sisteme göre hesaplanan maaş önceki maaşından düşükse ücret eşitleninceye kadar eski maaş alınmaya devam edilecektir.
Aynı hesaplamayı tabloda yer alan bütün unvanlar için de aynı yöntemle okuyucularımızın yapması mümkündür.
Yeni sisteme göre 53 kariyer meslek mensubunun maaş hesabı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152’nci maddesinin II- Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman yardımcılarından yaklaşık 53 unvanlı uzman yardımcısının maaş hesabı yapılacaktır.
Bunlar arasında; Adalet Uzman Yardımcıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Avrupa Birliği işleri Uzman Yardımcıları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzman Yardımcıları, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Devlet Personel Uzman Yardımcıları bulunmaktadır
Uzman Yardımcısı 9/1
Ücret göstergesi: 30.575+ 2.280 x 0,076998 = 2.529,76
Tazminat göstergesi: 16.800×0,076998 = 1.293,56
Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse;
Aylık: 620×0,076998= 47,74
Taban aylık : 1,20527x 1000 = 1.205,27
Özel Hizmet Tazminatı ve denetim tazminatı: 9500x l,12×0,076998 = 819,26
Emekli kesintisi matrahı: 47,74 + 1.205,27 + 819,26 = 2072,27 x % 14 = 290,12
Gelir vergisi kesintisi: (2.529,76 – 290,12) x % 15 = 335,95
Damga vergisi : 3.823,32 x % 0,759 = 29,019
Net Ücret: 3.823,32 – (290,12+335,95 + 29,019) = 3.168,23 TL
Bu ödemeye bekâr memur için ödenen 80,3 TL asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir. Ayrıca, bu tutara aile ve çocuk yardımları da ilave edilmemiştir. Eş için ödenecek yardım tutarı 164 TL, her bir çocuk için ödenecek tutar ise 19 TL, çocuk 0-6 yaş grubunda ise 38,5 TL’dir.
Şimdide bu unvanlardan uzman olanların maaşını hesaplayalım
Şimdide yukarıda yer verilen unvanların uzman maaşını hesaplamak gerekirse;
Uzman ¼ (5434 sayılı Kanuna tabi)
Ücret göstergesi: 48.730 x 0,076998 = 3.752,11
Tazminat göstergesi: 25.560 x 0,076998 = 1.968,069
Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse;
Aylık: 1500 x 0,076998 = 115,50
Ek gösterge : 3600 x 0,076998 = 277,19
Taban aylık : 1,205274 x 1000 = 1.205,274
Kıdem aylık: 25 x 20 x 0,076998 = 38,5
Emekli keseneği matrahına ilave edilecek tutar: 9500 x l,3 x 0,076998 = 950,93
Özel Hizmet Tazminatı ve denetim tazminatı: 9500 x l,5 x 0,076998 = 1.097,22
Makam ve görev tazminatı toplamı: 10.000 x 0,076998 = 769,98
Emekli kesintisi matrahı: 115,5 + 277,19 + 38,50 + 1.205,274+950,93 = 2.587,394 x % 16 =413,98
Gelir vergisi kesintisi: (3.752,11 – 413,98) x % 15 = 500,72
Damga vergisi : 5.720,179 x % 0,759 = 43,42
Net Ücret: 5.720,179 – (500,72+413,98 + 43,42) = 4.762,059 TL
Bu ödemeye aile ve çocuk yardımlarıyla asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir.
5510 sayılı Kanuna tabi olan uzmanların maaşı
Maaş hesabı yapılan uzmanlar 15.10.2008 tarihinden sonra memur olarak göreve başlamış olsalardı, 5510 sayılı Kanuna tabi olacaklardı. Bu durumda da bunların sigorta kesintileri farklı olacaktır.
Emekli kesintisi matrahı: 115,5+277,19+38,50+1.205,274+1.097,22+769,98 = 3.503,664 x % 14 =490,51296
Gelir vergisi kesintisi: (3.752,11 – 490,51) x % 15 = 489,24
Net Ücret: 5.720,179 – (489,24+490,51 + 43,42) = 4.697 TL
Görüleceği üzere, 5434 sayılı Kanuna tabi bir uzman net 4.762,059 TL maaş alırken, 5510 sayılı Kanuna tabi bir memur net 4.697 TL maaş almaktadır. Yıl sonuna doğru vergi dilimi artacağı için ele geçen net maaş düşmektedir.
sgkrehberi
0 Users (0 votes)
c00
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir