Menü Kapat

KPSS yönetmeliğinde değişiklik

28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29102

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/6719

Ekli “Kamu    Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel    Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in    yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14/7/2014 tarihli ve 3595 sayılı yazısı üzerine, 657    sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı    Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre,    Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU    GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK

SINAVLAR    HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA    DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2002 tarihli ve    2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine    İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek    7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 7- Orman muhafaza    memuru kadrolarına, ilgili mevzuatında sınav, başvuru, komisyon teşekkülü    ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, KPSS (B)    grubu puan sırası dikkate alınarak açıktan atama yapılacak kadro sayısının    dört katına kadar belirlenecek adaylar arasından yapılacak uygulama sınavı    başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce atama yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik    yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir