Menü Kapat

MEB’den alan değiştirme için hazırlık!

Milli Eğitim Bakanlığı illerden özellikle sağlık alanındaki öğretmenlerin bilgilerini acilen istedi. Bu durum gösteriyor ki Aralık ayı başında alan değiştirme başlayacak.

Aşagıda yer verdiğimiz resmi yazı ve eki çizlege ile İstenilen bilgilerde;

GÖREV YAPTIĞI ALAN ADI,

GÖREV YAPTIĞI ALANA ATANMASINA ESAS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ,

VARSA, ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE DEVAM EDERKEN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM bilgilerinin de istenmesi;

1- İlk atamada alanı dışında başka bir alana atananlara, mezun olduğu alana alan değiştirme,

2-öğretmen oalrak atandıktan sonra herhangi bir ikinci alandan mezun olunması halinde de bu alana alan değiştirme hakkı verilebileceği anlamına gelmektedir.


Bu bağlamda aşağıdaki maddeler de alan değiştirme önerilerimizi Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletiyoruz.

Alan değiştirme önerilerimiz.

1-4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle norm kadro fazlası olan öğretmenlerin sorunu da hala giderilebilmiş değildir. MEB, bu öğretmenlere alan değişikliği çözümünü hayata geçirmiş, ancak bu da başka sorunları beraberinde getirmiştir. Zorunlu olarak alan değiştiren öğretmenlerimizin bir kısmı alanlarında verimli ve başarılı olmadığını düşünmekte ve alan değiştirdiği için pişmanlık duymaktadır. Hatta öğrencilerine yeterli olamadığını düşünen bazı öğretmenlerimizin psikolojileri bozulmuştur. İsteyen öğretmenlerimize eski alanlarına dönme imkanı sağlanmalıdır.

2-4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle özellikle okul yöneticilerinde birçoğu yan alanlarına alan değiştirmişlerdir. Bu okul yöneticilerinden birçoğu ise Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirmede başarısız bulunmuş ve daha önce atanmış oldukları yan alanları nedeniyle bu alanlardaki boş norm kadrolara atanmışlar ya da atanmak üzere norm fazlası durumunda kalmışlardır. Bu durumda olan öğretmenlerimizin acilen norm fazlası olsa dahi mezuniyet alanlarına alan değişikliği yapabilmeleri sağlanmalıdır.

3-Anadolu Öğretmen Liselerinin Fen Liseleri ya da Anadolu Liselerine dönüştürülmesi sonucu Öğretmenlik meslek dersleri öğretmenlerinin norm fazlası olmamaları için bu dersin seçmeli ders olarak Anadolu Liselerine konulması ile çözülmeye çalışılsa da bu yeterli bir çözüm olmamıştır. Öğretmenlik Meslek Dersleri Öğretmenlerinin acilen norm fazlası olsa dahi Rehber Öğretmenliğe alan değişikliği sağlanmalıdır.

4-Mezuniyet olduğu alan ile atandığı alan farklı olan örneğin Fizik alanında mezun olup Sınıf Öğretmenliği alanına atananların, Elektrik Alanından mezun olup Sınıf Öğretmenliği alanına atananların mezun olduğu alana alan değişikliği yapabilmeleri sağlanmalıdır.

5-Birden fazla alandan diploması olanların istediği alana alan değişikliği yapabilmeleri sağlanmalıdır.

6-Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği ve Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği kursunda başarı gösteren öğretmenlerin Talim ve Terbiye Kurlu Kararları ve Danıştay Kararları ışığında mevcut sertifikaları ile bu alanlara alan değişikliği yapabilmeleri sağlanmalıdır.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda ise ; “Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 62 alan ve 226 dalda uygulanan öğretim programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 02/6/2014 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak 52 alan ve 204 dalda uygulanacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır.

Bu kapsamda, daha önce uygulanmakta olan Acil Sağlık Hizmetleri, Çevre Sağlığı, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedik Protez ve Ortez, Diş Protez, Hemşirelik alanlarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte yerlerine Sağlık Hizmetleri Alanı (Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dalı) olarak uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu düzenlemeler nedeniyle, uygulamadan kaldırılan alanlar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının 11’inci maddesi gereğince çalışma yapılacaktır.

Bu nedenle, sağlık alanlarında görev yapan öğretmenlerin ekli listede yer alan bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bilgilerinizi ve ekte gönderilen çizelgenin excel ortamında doldurularak 21.11.2014 tarihine kadar yablak@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.” açıklamasında bulunulmuştur.

Ahmet KANDEMİR


İşte o yazı ve istenilen bilgiler;

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir