Menü Kapat

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

 

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE

 

 

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 

 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

MADDE 1  6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim BakanlığıÖğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

MADDE 3  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

KALDIRILAN MADDELER:

g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki
eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

 (3) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

 

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir