Menü Kapat

Öğretmen, sürücü kursunda çalışabilir mi?

Sürücü kursu diğer eğitim kurumları gibi bir Özel Öğretim Kurumudur.

Özel Öğretim Kurumları, 5580 sayılı Yasa ile düzenlenmiştir. Bu yasanın 8.   maddesinin 4. fıkrası şu şekildedir:

“İhtiyaç halinde, resmi okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini   aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati   sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece   okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık   ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.”

Madde metine göre, öğretmenler SADECE okullarda ücretli ders verebilir.

Peki “okul”dan kasıt nedir?

5580 sayılı Kanunun 2. maddesinde bazı tanımlar şu şekildedir:

“c) Okul: Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim       ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim       yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel okulları,

g) Çeşitli kurslar: Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına       hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif,       kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini       geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla       faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

i) Motorlu taşıt sürücüleri kursu: Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek       sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran       özel öğretim kurumlarını, j

) Öğrenci etüt eğitim merkezi: On iki yaş ve altındaki öğrencilerin,       derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olmak;       ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel       faaliyetler yürütmek üzere kurulan özel öğretim kurumlarını,

k) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren       bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel,       duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak       ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye       çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek       ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

o) Uzaktan öğretim kurumu: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere       her türlü iletişim araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumları,”

Yukarıdaki tanımladan görüleceği üzere, MEB bir çok hizmet birimini tek tek   tanımlamıştır. Okul tanımı farklıdır. Sürücü kursu tanımı farklıdır. Kanunun   izin verdiği sadece “okul”dur. Bu nedenle öğretmenlerin sürücü kurslarında,   daha doğrusu okul tanımı dışında kalan diğer hizmet kurumlarında ücretli ders   vermesi mümkün değildir.

Bir diğer husus da şudur. Devlette çalışan öğretmenin bir özel okulda ders   verebilmesi için de, bazı şartlar gerekmektedir. Kanunun 8. maddesine göre bu    şartlar şu şekildedir:   1- Asıl görev aksatılmayacak.   2- Aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunan haftalık ders saati sayısı doldurulacak.   3- Çalıştığı kurum izin verecek. Yani MEb izin vermeli.   4- Aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının   yarısı kadar ücretli ders verilebilir.

MEB, 5580 sayılı Yasa, ücretli ders

Memurlar.Net - Özel
0 Users (0 votes)
c00
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir