Menü Kapat

Öğretmenevi personeline fazla çalışma ücreti verilmez

Sayıştay Başkanlığının, Milli Eğitim Bakanlığına yönelik 2013 yılı incelemesinde   yapılan bir başka tespit öğretmenevlerine ilişkindir. Sayıştay yapmış olduğu   tespitte, her ne kadar yönergede öğretmenevlerinde çalışan personele fazla   çalışma ücreti verileceğinin belirtilmiş olmasına rağmen, Bütçe Kanunun K cetvelinde   söz konusu hükme yer verilmediği için, yapılan fazla çalışma ödemelerinin yasal   dayanağının olmadığını belirtmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarında Yönetici ve yardımcı    personele ödenen fazla çalışma ücretlerinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

2013 Yılı Bütçe Kanunu K Cetvelinin “Fazla Çalışma Ücretleri” başlıklı    3 ncü maddesinin “Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı (A) fıkrasının   3 ncü bendinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların   atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan   çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı    Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli   hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki   tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek   liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla fazla çalışma yaptırılabileceği   belirtilmiştir.

Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları günün 24 saati hizmet   gören kuruluşlar olmasına rağmen Bütçe Kanunu K Cetvelinde mesai yaptırılacak   kuruluşlar arasında sayılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama   Yönergesinin “Fazla Çalışma” başlıklı 28 nci maddesinde ise; Öğretmenevi,   Öğretmenevi ve ASO’larda hizmetin gereği olarak olağan çalışma saatleri dışında   çalışan personele, ilgili yıl Bütçe Kanunu doğrultusunda fazla çalışma ücreti   ödeneceği belirtilmiş olup, bu düzenlemenin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.   Yasal dayanağı olmayan bir konuda gider yapılması ise mümkün değildir. Bu durum   normlar hiyerarşisi prensibine de aykırıdır. Şöyle ki, Kanun Yasama Organı tarafından   yapılan bağımsız bir hukuksal düzenlemedir. Bu sebeple kanunla yönetmelik veya   yönerge gibi düzenlemelerin çatışması halinde üstün norm durumunda bulunan kanuna   değer verilmesi, kanuna aykırı olmayan hallerde ise yönetmelik veya yönerge   hükümlerinin uygulanmas ı gerekir.

Öte yandan Öğretmenevi, Öğretmenevi ve ASO’lar da günün 24 saati hizmet görmekte   olup, mesai yapması zorunlu olan kuruluşlardandır. Bu nedenle yılı Bütçe Kanunlarında   fazla çalışma yaptırılabilecek kurumlar listesine Öğretmenevi, Öğretmenevi ve   ASO’ların da alınması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında: Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarının,   Bütçe Kanunlarında fazla çalışma yaptırılabilecek kurumlar listesine alınması    için en kısa zamanda girişimlerde bulunacak, Maliye Bakanlığı ile yazışma yapılacaktır.

Sonuç olarak: Kamu İdaresi cevabında Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam   Sanat

Okullarının, Bütçe Kanunlarında fazla çalışma yaptırılabilecek kurumlar listesine   alınması için en kısa zamanda girişimlerde bulunulacağı ve konunun Maliye Bakanlığı’na   bildirileceği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarının personeline   fazla çalışma yaptırabilmesi hususunda yılı Bütçe Kanunlarında gerekli düzenlemenin   yapılması için konunun ayrıca Sayıştay tarafından da Maliye Bakanlığı’na yazılmasının   uygun olacağı düşünülmektedir.

Öneri:

Öğretmenevi, Öğretmenevi ve ASO’ların da yılı Bütçe Kanunlarının K Cetvelinde   sayılan fazla çalışma yapabilecek kuruluşlar kapsamına alınması, bu şekilde   konunun yasal bir dayanağa kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir.

Memurlar.net’in notu: 2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde yer alan düzenleme,    2014 Bütçe Kanunu   K cetvelinde de aynen yer almıştır. Dolaysıyla 2014 yılında yapılan ödemelerin   de yasal dayanağı bulunmamaktadır. MEB’in bu konuda Maliye Bakanlığını uyararak,   2015 yılı Bütçe Kanununda gerekli düzeltmeyi yapması, eğer yapamıyorsa bu ödemeleri   kesmesi gerekmektedir.

Sayıştay, fazla çalışma

Memurlar.Net - Özel
0 Users (0 votes)
c00
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir