Menü Kapat

Öğretmenlerin “İş Yükü” Azaltılmalıdır!

Öğretmenlerin asıl görevi eğitim-öğretimdir. Ama öğretmenlerin o kadar çok evrak yükü vardır ki asli görevlerini yapmak öğretmenlere hiç zor gelmese de bu evrak işleri öğretmenleri gereksiz yormaktadır.

 

Bu iş yükünü şu şekilde sıralayabiliriz:

–Zümre öğretmenler kurulu tutanaklarını hazırlama ve bulundurma

–İş takvimi ve çalışma programı hazırlayıp bulundurma

–Her sınıf için ayrı ayrı Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlama ve bulundurma

–Ders planları hazırlama

–Deney gezi planları hazırlama

–Çevre incelemesi

— Derslerde kullanılacak materyal ve dökümanları hazırlama ve satın alma

— Öğretim görevi ile ilgili mevzuat ve dökümanları derleyip toplayıp dosyada bulundurmak

— Her öğrenci için not çizelgeleri hazırlayıp bulundurmak (Branş öğretmenler de yaklaşık 220 öğrenci için)

— Yazılı sınav kağıtlarını bulundurmak

— Öğrenci ürün dosyalarını toplamak,

— Ölçme ve değerlendirme formları hazırlayıp doldurmak (Branş öğretmenler de yaklaşık 220 öğrenci için)

— Şube rehberlik yıllık planı hazırlamak

— Rehberlik etkinlik planları hazırlamak

— Öğrenci tanıma – gözlem formları hazırlamak

— Öğrenci ödev (proje ) tercih dilekçelerinin hazırlanması dağıtımı ve geri toplanması(2014-2015 eğitim öğretim yılında kalktı)

— Şube öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarını tutmak

— Sınıf-veli toplantı tutanaklarını hazırlamak ve bulundurmak

— Uygulanacak test ,anket ve formları hazırlamak

— Kulüp öğrenci listesini hazırlamak

— Kulüp iç yönetmeliği (tüzük) yazıp hazırlamak ve bulundurmak

— Sosyal etkinlik yıllık çalışma programı hazırlamak (ek 3)

— Öğrenci toplum hizmeti /projesi uygulama takvimi hazırlama (ek 6)

— Danışman öğretmen değerlendirme formu hazırlamak (ek 8)

— Belirli gün ve faaliyetlere ait dökümanları hazırlamak ve kurulunda bulunmak

— Rehberliğini yaptığı sınıfın okuduğu kitapların mebbis te sanal kitaplığını oluşturup,o kitapların türünü belirleyip her öğrencinin okuduğu kitabı düzenli olarak sisteme girme

— Öğrenci gözlem formlarının takibi ve sisteme düzenli girişi

— Öğrenci notlarının e-okul sistemine düzenli girişi

— Öğrenci sınav tarihlerinin günlerinin sisteme tanımı

— Her sınıfa ayrı yazılı hazırlanması

— Yüzlerce yazılının okunması ve not verilmesi (Branş öğretmenlerde 1 yılda ortalama 6 sınıfta 150 kağıt ve 3000 soru ve puanlama)

— Ders içi performans yönergelerinin konulara göre ayrı ayrı hazırlanması ve öğrencilere ayrı ayrı tebliği

— Ders içi performans ölçeklerinin konulara göre hazırlanması

— Her dönem ders içi performans notlarının değerlendirilerek not verilmesi ve e-okul sistemine girilmesi

— 2 dönem için ayrı ayrı öğretmenler kurulu toplantısına katılmak (Mesai saatleri dışında)

— 2 dönem için ayrı ayrı şube öğretmenler kurulu toplantısına katılmak (Mesai saatleri dışında)

— 2 dönem için de ayrı ayrı il-ilçe Öğretim bölgesi zümre toplantılarına katılmak (Mesai saatleri dışında)

— 2 dönem de ayrı ayrı okul içi zümre öğretmenleri toplantısına katılmak ve bu toplantının tutanağını tutmak. (Mesai saatleri dışında)

— 2 dönem de ayrı zamanlarda en az 2 kere veli toplantısına katılmak (Mesai saatleri dışında)

— Sınıfta Kaynaştırma (zeka geriliği ) olan öğrencilere ayrı proğram (bep planı) hazırlanıp uygulanması

— ADEY (aşamalı devamsızlık yönetim planı) çerçevesinde çalışmalara katılmak,formları doldurmak ve öğrenci velilerine anket doldurtmak

— DYNED çerçevesinde öğrencilere şifre ve kullanıcı adı tanımlarının yapılması ve öğrencilere dyned te takibi,ileri ünitelerde konu açma.

— 8. sınıf için yöneltme formlarının doldurulması

— Her öğrenciye davranış notları için ölçek hazırlanarak bunlara not verilmesi.

— Okul gelişim yönetimi (OGY) ekiplerine ve toplantılarına katılarak proje geliştirme

— Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları ve toplantılarına katılmak

— Belirli gün ve haftalarda her öğretmene verilen bir haftada öğretmenin hazırlamak zorunda olduğu pano görevleri

— Pansiyonlu okullarda satın alma ve ihale komisyonlarında zorunlu görev ve yapılacak işlerin tümü

— Haftada 1 gün nöbet görevi (ücretsiz) ve nöbet defterinin doldurulması

— Ders dışında her gün okuma saatlerinde sınıftaki öğrencilere rehberlik etmek ve gözetmenlik

— Okul stratejik planı kurul çalışmalarına katılmak ve ürün çıkartmak

— Okul internet yayın kurulu çalışmalarına katılma zorunluluğu

— Lisede yaz tatilinde not yükseltme ve sorumluluk sınavlarını hazırlama,not verme ve notların sistemlere işlenmesi

— Bazı zorunlu hizmet kurslarına katılma (Mesai saatleri dışında)

— Okul resmi gelen yazı dosyasının günlük takibi ve sorumluluğu

— “Okullar Hayat olsun projesi” Görev ve sorumluluklar

 

 

Bu işlerin bir çoğunun gerekli olduğunu biz de biliyoruz ama bir çoğunun gereksiz olduğunu da biliyoruz.

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.