Menü Kapat

Öğretmenlik alımı için atama iznine gerek yok

Hem öğretmenlik alımları hem de memur alımları, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe   konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Yönetmelik hükümlerine   göre yürütülmektedir.

Bu yönetmelikte, memur ile öğretmenlik alım süreci iki farklı uygulamaya tabidir.

Örneğin, madde 22’ye göre, ÖSYM’nin KPSS tercih kılavuzunu yayınlayabilmesi   için, ilan edilen kadrolar için açıktan atama izinin alınmış olması gerekmektedir.    İlgili hüküm şu şekildedir: ‘KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM   tarafından, yerleştirme işlemi için, bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır   ve adaylara ulaşması sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının, usulüne uygun   olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş    kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri   kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir.’

Yukarıdaki maddeden de çok açık olarak görüleceği üzere, KPSS tercih kılavuzunda   kadroların ilan edilebilmesi için açıktan atama izni alınmış olması gerekmektedir.

Ancak, öğretmen alımlarını düzenleyen 23. maddede ilan için, “açıktan   atama izni alınmış kadrolar” şartına yer verilmemiştir. İlgili hüküm    şu şekildedir: ‘…Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak ilk defa öğretmen atamalarına   ilişkin yerleştirme işlemleri, ek 5 inci maddeye göre yapılan alan seçme sınavı    ile ÖSYM’ce yapılan KPSS sonuçları birlikte değerlendirilerek adı geçen Bakanlık   tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı    olarak sadece KPSS sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir. Gerek görüldüğünde   tüm yerleştirme işlemlerinde ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri   Genel Müdürlüğü işbirliği yapar.’

Burada tek sorun, MEB’in kendi yönetmeliğindedir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin   Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin   7. maddesinde, atama izni verilen kadroların kontenjanlarının belirleneceği   ifade edilmiştir. MEB şayet bu maddeyi bugün itibariyle değiştirirse, yarın   için kontenjanları ilan etmesinde ve başvuruları almasında bir sıkıntı olmayacaktır.

Bu prosedürün kabul edilmesi halinde, başvurular alınıp, yerleştirme sonuçları    açıklanabilecek ama adayların ataması torba kanunun yasalaşmasına kalacaktır.

Bunu yapabilmek için, menfaat veya iş takibi adına değil eğitim adına, kamu   yararı adına risk alabilecek MEB bürokratlarına ve Bakanlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu yolun takip edilmemesi ve Bakanın dün   akşam belirtmiş olduğu sürecin esas alınması durumunda şu kötü senaryo da   olabilecektir. Torba kanunun Meclisteki görüşme süresi 1 gün olsa dahi, bir   iki gün redakte için, bir iki günde Cumhurbaşkanının incelemesi için süre gerekmektedir.   Buna göre Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması, en iyi ihtimalle 12 Eylüle sarkacaktır.   Hafta sonu başvuru alınamayacağı için başvurular 15 Eylüle kalacak. 1 hafta   başvuru süresi ve 1 gün sonuçların açıklanması da dahil edildiğinde yerleştirmeler   en erken 22 Eylülü bulacaktır.

Bunların olmaması için MEB’in ilk defa kamu yararına adına MEB’in risk almasını    bekliyor ve kamu yararına adına risk alacak MEB bürokratlarını destekleyeceğimizi   belirtiyoruz.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Yönetmelik, ÖSYM, KPSS, memur,

Memurlar.Net - Özel

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir