Menü Kapat

Rotasyon, 8 yıllık öğretmene uygulanacak

MEB, torba kanunda yer alan düzenlemeyle, öğretmenlere rotasyon uygulaması    getirmek için yasal alt yapıyı oluşturmuştu.

Bakanlık, yayımladığı   atama ve yer değiştirme taslağında, rotasyon süresini 8 yıl olarak düşündüğünü   göstermiş oldu. Tabi bu maddenin taslak olduğunu, gelen görüşler doğrultusunda   Bakanlığın süreyi daha az veya daha çok belirleyebileceğini gözönünde bulundurmak   gerekiyor.

Bakanlığın yayımladığı taslağa göre, bu süreye yöneticilik süreleri dahil olmayacak.   Ancak, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin gibi fiilen yapılmayan öğretmenlik   görevleri dahil edilecek.

Önemli bir kural olarak da şu belirlenmiştir: Eğer o il içinde öğretmenin branşında açık yok ise, o branş öğretmenleri için o ilde rotasyon yapılmayacak, ertelenecektir.

TASLAK BU YIL YÜRÜRLÜĞE KONULURSA NE OLUR?

Taslak 2014-2015 eğitim öğretim yılı içinde yürürlüğe konulursa, 2014-2015   eğitim öğretim yılının sonunda MEB duyuruya çıkacak ve 8 yılını dolduranlardan   tercih alınacaktır. Tercihleri alınanlar (25 tercih var) aynı ildeki başka bir   okula hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaktır. Tercih yapmayanlar ile tercihlerine   atanamayanlar, aynı okuldaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere, alanlarında   ihtiyaç bulunan okullara re2sen yerleştirilecektir.

İŞTE TASLAKTA YER ALAN O MADDE

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi

MADDE 35- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz   yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan   öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin   içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay   içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri   doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar   ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi   en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim   kurumlarına resen yapılır.

(2) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık görev süresini ders yılının dışında   tamamlayan öğretmenlerin atamaları, sekiz yıllık görev süresini doldurdukları    tarihi takip eden ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.

(3) Kadrolarının bulunduğu il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm   kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki   bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

(4) Sekiz yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev   kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yıllık izin,   hastalık izni, aylıksız izin, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen   yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilir.

(5) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen   sürelerin tamamı sekiz yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev   yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda   görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduranların   başka eğitim kurumuna atamaları, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4’üncü   sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.

(7) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 25 eğitim   kurumu tercih etme hakkı verilir.

(8) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında   ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma    şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

öğretmenlere rotasyon,

Memurlar.Net - Özel

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.