Menü Kapat

AYM’den kritik yasağa iptal kararı!

Sınav sorularının açıklanmasını yasaklayan madde iptal edildi. Sınav soruları artık yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesi, ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanan  sınavlara ait soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında  bırakılmasını öngören kanun hükmünü iptal ederek, yürürlüğünü durdurdu.
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, 6495 sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerini iptal etti.
CHP, söz konusu düzenlemenin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün  durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.
 Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, Kanun’un ÖSYM Başkanlığı  tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.
Torba Yasa ile getirilen, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların,  bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların, bu  kuruluşlara vermek zorunda oldukları kişisel bilgilerle bu kimselere verilen  hizmete ilişkin bilgileri, diğer kuruluşlardan istemesi, toplaması, işlemesi ve  paylaşmasını öngören düzenleme de iptal edildi.
era, yaylak ve kışlakların, tespiti, tescili, belediyelere, il özel  idarelerine veya ilgili idarelere tahsisi, bu yerlerdeki yapıların alanlarına  ilişkin  3194 sayılı Kanun’un ek 4. maddesi de Anayasa’ya aykırı bulundu.
Düzenlemenin yürürlüğü, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasına kadar  durduruldu.
 Mimari projelerin, özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye  yetkili mimari estetik komisyonunun, özgün fikir ifade eden mimarlık eser ve  projelerinde “eser sözleşmesinde işleme izni verilenler” ile ilgili zorunlu  olduğuna karar verilen değişikliklerin izin alınmadan yapılabilmesine ilişkin  hüküm de iptal edildi.

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir