Menü Kapat

Başbakanlık Bürokrasiyi azaltabilecek mi?

Başbakanlık tüm bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlara talimat gönderdi. Vatandaşın talebi dikkate alınacak, bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacak.

Vatandaşın beyanını esas kılacak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltacak adım için Başbakanlık düğmeye bastı. Tüm bakanlıklara ve bağlı kuruluşlara “talimat” gönderildi. Kuruluşlar, yürüttükleri faaliyetle ilgili hangi aşamalarda, ne tür çalışma yapılabileceğini “eylem planı” içinde tek tek bildirecek. Gerekli düzenlemeler hızla çıkarılarak, vatandaşın kapı kapı dolaşması ve vakit kaybetmesi önlenecek; devlet de tasarruf edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, bürokratik oligarşiye karşı mücadele başlatmış ve gereksiz uygulamaların ortadan kaldırılmasını istemişti. Bu kapsamda Başbakanlık’tan gönderilen yazıda; “Vatandaş beyanına güvenen bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve en yakın noktadan ulaşabilmeleri ile iş ve yatırım ortamındaki bürokratik süreçlerin iyileştirilmelerini teminen kurumlarca hazırlanacak tekliflerin Başbakanlığa gönderilmesi gerekmektedir” denildi.

Yazıyla birlikte “Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması İlkeleri” ve “Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Planı” da kurumlara gönderildi. Bu kapsamda, hizmetin yeri, sorumluları, hizmetin nasıl daha basit hale getirilebileceği, hangi kurumlar arasında yetki devri yapılması gerektiği, ne tür belgeler istendiği ve hangilerinin gereksiz olduğu konusunda çalışma yapılacak. Eylem Planı’nda tek tek belirtilecek detaylar, Başbakanlık tarafından incelenerek, hızla mevzuat düzenlemesi yapılacak, gerekirse kanun çıkarılacak. Vatandaşın beyanı esas olacak.

O İLKELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Yürütülen çalışmalarda hayata geçirilecek ilkeler satır başlarıyla şöyle sıralandı: Hizmetlerin ilk kademede sunulması ve birden fazla kademe oluşturulmaması esas olacak. Vatandaşa en yakın yerde hizmet sunmak için gerekirse geçici veya sürekli bürolar açılacak. Başvurular elektronik ortamdan da yapılarak izlenecek, işlemler e-devlete entegre edilecek. İdarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenilmeyecek. Beyan esas alınacak. “Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar için işlem yapılacağı” belirtilecek. İdareye daha önce verilen ve kayıttaki bilgi ve belgeler değişmediği sürece yeniden istenmeyecek. Yatırım ortamında işlemler, tek noktadan hizmet modelleriyle kolaylaştırılacak. İdareler, kamu hizmetlerini makul olan en kısa sürede tamamlayacak. Bu nedenle kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılacak. Farklı mevzuat düzenlemeleri aynı amaca hizmet ediyorsa, bu bilgi yükümlülüğü mevzuattan kaldırılacak.

Kaynak:Türkiye

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir