Menü Kapat

Çalışan işsiz kalınca 10 ay maaş alabilir!

İşsizlik halinde çalışanların en büyük garantisi işsizlik ödeneği oluyor. Ancak işsizlik maaşı almanın bazı şartları bulunuyor. 10 aya varan işsizlik maaşıyla ilgili tüm soru ve cevapları bulabileceksiniz. İşte işsizlik ödeneği ile ilgili sorularınızın yanıtları: 

SİGORTA ŞART
Kimler, işsizlik sigortası kapsamında?
Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler kapsamda bulunuyor.
 İşsizlik maaşından yararlanabilme koşulları nelerdir?
İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik maaşından yararlanabiliyor. İŞKUR’a başvurular şahsen ya da elektronik ortamda www. iskur.gov.tr portalı üzerinden yapılabiliyor. Başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
 İstifa halinde işsizlik maaşı alınabilir mi?
Haklı fesih nedeniyle işten ayrılınırsa alınabilir. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektiriyor. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır. Tabii işsizlik maaşı için gerekli şartları taşımak en önemli şart.
NE KADAR KESİNTİ YAPILIYOR?
İşsizlik sigortası primleri hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda kesiliyor?
İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80 ve 82’nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşuyor.
PARA NEREDEN, NASIL ALINIYOR?
Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini İŞKUR’a başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler?
İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler, TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilir.
Takvim

0 Users (0 votes)
c00
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.