Menü Kapat

Destekleme ve Yetiştirme Kurs Uygulamaları İncelenmelidir

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer Destekleme ve Yetiştirme Kurs Uygulamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Mevcutta Okullarımızda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına olan talep, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren dershanelerin kapatılması ile daha da artacaktır. Bundan dolayı 2014/2015 eğitim ve öğretim yılında uygulanmaya başlanan destekleme ve yetiştirme kurslarına edinilendeneyimler sonucunda yapılan değerlendirmeler bize bu uygulamanın niteliğinin artırılması için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

·Dönemlik toplam kus saatinde 36/72 sınırlamasının kaldırılarak ‘Bir dersin kurs saati, öğretim programı içindeki haftalık ders saatinin yarından az olamaz.’ şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

·Verimliliğinin ve Etkililiğin ölçülmesine yönelik iş ve işlemler açık bir şekilde belirlenmelidir.

·Kurslarda kullanılan doküman ve ölçme değerlendirme giderlerinin nasıl ve nereden karşılanacağına açıklık getirilerek bu konuda okullara destek olunmalıdır.

·Kurs merkezi müdürü ve müdür yardımcısına da hafta içi kurslar da dâhil ücret ödenmelidir. Yöneticilerimiz hafta içi günlük 5-6 saat ek ders alabilirken hafta sonu tatillerinden feragat etmeleri karşılığında sadece 2 saat ücret alabilmektedir. Hafta sonu verilen ek ders ücreti en azından hafta içindeki ücretle eşitlenmelidir.

·Hafta içi veya hafta sonu açılacak olan kurslarda görev alan yardımcı hizmetler sınıfındaki personele de ücret ödenmelidir.

·Öğrenci talebi olmasına karşın, bazı branşlarda öğretmen katılımının yetersizliğinden açılamayan kurslar için öğretmen kurs ücretlerinin 19 TL’ye çıkarılması, öğretmen katılımının da istenilen düzeye çıkmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Ancak bu uygulama kurs dışında derse giren öğretmene ödenen 9,5 TL’lik ek ders ücreti ödenmesinden dolayı çalışma barışının ve adalet duygusunun zedelenmesine zemin hazırlayacaktır. Bundan dolayı ek ders ücretlerinde genel bir iyileştirme yapılması zaruriyet arz etmektedir.

· Kurslarda hafta içi veya hafta sonu okulların açık kalma saatleri de dikkate alınarak yakıt ve temizlik gibi giderler için bakanlık tarafından gönderilen ödenekler artırmalıdır.

·Kurslarda görevlendirilen ücretli öğretmenlere kurs ve ders için toplam 30 saatten fazla ders verilememesi önemli bir sorundur. Bu sınırlamanın kaldırılması gerekmektedir.

·Okullarda haftalık ders saatinin fazla olması hafta içi açılan kurslarda bir süre sonra Öğrencilerin ilgisini azaltmakta ve devamsızlıklarına neden olmaktadır. Bu nedenle haftalık ders yükü yeniden düzenlenmelidir.

·Mevcut ücret yönetmeliği kursları da kapsayacak şekilde güncellenmelidir.

Bu kapsamda yapılması gereken çalışmalardan bazıları bu şekilde ifade edilebilir.

Ahmet ÖZER

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir