Menü Kapat

Kamu sosyal tesis ücretleri açıklandı!

Maliye Bakanlığı, kamuya ait eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevleri ile spor tesislerinden yararlanma ücretlerini belirledi.

Maliye Bakanlığının, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ,1 Şubat 2015’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Tebliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen yüzme havuzu, hamam, sauna, sıcak su, plaj gibi 15 ve daha fazla özellikli eğitim ve dinlenme tesislerinde kişi başına günlük 14,85 lira yemek ve 5,85 lira (1 Temmuz – 15 Ağustos döneminde 7,75 lira) konaklama bedeli alınacak.

Özelliklerden asgari 12 ve en fazla 14 tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 12,75 lira yemek ve 5,10 lira (1 Temmuz – 15 Ağustos döneminde 6,60 lira) konaklama bedeli ödenecek. Özelliklerin 12 tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 10,10 lira yemek ve 4,25 lira (1 Temmuz – 15 Ağustos döneminde 6,25 lira) konaklama bedeli alınacak.

Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde, buzdolabı bulunanlarda günlük en az 2,10 lira, televizyon bulunanlarda 2,30 lira ve klima bulunanlarda 3,20 lira, konut başına ilave bedel alınacak.

MİSAFİRHANELER

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli kişi başına her gece için en az 7,75 lira ödeyecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilecek.

Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki hükme göre yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını geçemeyecek. Geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamından fazla olamayacak.

Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın aynı tarife uygulanacak. Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedelinde de bu hükümler uygulanacak.

Kiralanmış olan yerler dahil kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de misafirhane kapsamında değerlendirilecek.

KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 140 lira olarak tespit edildi. Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit edebilecek.

SPOR TESİSLERİ ÜCRETLERİ

Kurum personeli de dahil olmak üzere her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin kendilerince temin edilmesi halinde kişi başına en az 5,10 lira, tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 7,75 lira bedel alınacak.

Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilecek veya daha az bir bedel alınabilecek.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 9,15 lira bedel alınacak.

Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde belirtilen bedellerin dörtte biri alınacak. Bu tesislere abone olan kamu personelinden alınacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla kurumlarca belirlenebilecek.

ORTAK HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esas olacak.

Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının yüzde 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacak. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve/veya Bakanlıkça çıkarılan ya da çıkarılacak tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulacak.

Tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2014 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacak. Bu tür yerlerde, 2015 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecek.

Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulmayacak.

Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin yüzde 20’si müracaat sırasında avans olarak alınacak. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecek. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için yüzde 5 kesinti yapılarak avansları iade edilecek. Kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecek.

Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiçbir şekilde maliyetinin altında olmayacak.

Kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanacak. Kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarından ise kurum personeli için belirlenen tarifenin yüzde 25 fazlası alınacak.

Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden bunların dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az yüzde 50 fazlası uygulanacak. Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2012 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmayacak. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınacak. 1 Şubat 2009 ile 1 Şubat 2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacak.

Kurum ve kuruluşların Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2015’te uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima güncel tutulacak.

Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenecek.

0 Users (0 votes)
c00
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.