Menü Kapat

MEB 2015-2016 ücretsiz ders kitapları

MEB, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ücretsiz ders kitaplarıyla ilgili bir duyuru yayımladı.

Sayı : 83853179/115.99/396432 14/01/2015
Konu:2015-2016 Eğitim -Öğretim Yılında Okutulacak
İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları

DAĞITIMLI

İlgi: M.E.B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.01.2014 tarih ve 305476 sayılı 2015/1 Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 305476 sayılı 2015/1 Genelgesinde 2015-2016 eğitim- öğretim yılında İlköğretim ve Ortaöğretim okul/kurumlarda okutulacak ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları,ilgi yönetmelik hükümleri gereği, Ders kitabı bulunmayan alanlarda kullanılmak üzere hazırlanacak eğitim araçları ileri tarihte yayımlanacak tebliğler Dergisinde’nde ayrıca duyurulacağı belirtilmektedir. Ortaöğretim 9. sınıf İngilizce dersinde 2015-2016 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanarak hizmete sunulacak İngilizce öğretim materyali kullanılacak, İngilizce ders kitaplarına 9. Sınıflarda ihtiyaç girilmeyecektir.
2015-2016 eğitim öğretim yılında da okul/kurumların ders kitabı ihtiyaçları MEBBİS ortamında alınacaktır bu nedenle; resmi ve özel bütün okul/kurumların 2015-2016 eğitim öğretim yıllı kitap ihtiyaçları okul/kurum yöneticileri tarafından kitap seçim moddülü’ne girileceği gerekmektedir.
Okulkurumların Kitap ihtiyaçlarını “Kitap Seçim Modülü”ne girmeden önce okutulacak seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul /kurum yöneticiler tarafından alınacaktır.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün httb://dhgm.meb.gov.tr adresi ile Müdürlüğümüzün httb://batman.mem.gov.tr internet adresinden temin edilecek olup, kitap seçim modülü okulların veri girişine 02/02/2015 tarihinde açılacak ve 27/02/2015 kapatılacaktır.2015/1 nolu genelge ekte gönderilmiştir,İlgili genelgenin dikkatlice incelenmesini.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel bütün ilköğretim ortaöğretim okul/kurumların kitap ihtiyaçlarının ön görülen süre içerisinde (genelgede belirtilen süre beklenmeden 25/02/2015 gününe kadar ) tam ve doğru olarak sisteme girmesi için gerekli her türlü tedbirin okul/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından alınmasını,İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince günlük kontrolünün yapılmasını, zamanında MEBBİS kitap seçim modülüne girmeyen okul müdürlüklerinin uyarılmasını. ilçedeki okulların bağlı bulundukları ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Merkezdeki oklluların ise Müdürlüğümüz destek hizmetleri Muhasebe Bölümü Ücretsiz Ders Kitapları şubesine sisteme girilen kitapların listesinin imzalı ve kaşeli bir suretini göndermeleri hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim

GENELGE :


  

 

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.