Menü Kapat

MEB’den, ‘Branş Dersliği’ Uygulaması Yazısı

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 37364034/605.01/2002717 23/02/2015
Konu : Branş Dersliği Uygulaması
……………VALİLİĞİNE
(İl Milli EğitimMüdürlüğü)
İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.08.2006 tarihli ve 8738 sayılı yazısı,
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.02.2008 tarihli ve 1514 sayılı yazısı.
Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (a), (b) yazıları ile örgün eğitim yapan okullarda dersin öğretmenine; kendi dersliğini düzenleme, sürekli kullanılacak araç-gereci bulundurma, daha fazla araç-gereç kullanma görevve sorumluluğu verilerek sınıfların etkin kullanımına katkı sağlayan Öğretmen/Branş Dersliği (matematik, yabancı dil, sosyal bilgiler, coğrafya, tarih dersliği vb.) uygulamasına imkan dahilinde geçilmesi istenmişti.

 

Söz konusu Branş Dersliği Uygulamasının ortaöğretim kurumlarında öğretim kalitesi ve öğrenci motivasyonuna etkisinin öğretmenlerveöğrenciler açısından inceleneceği Milli EğitimUzmanlık Tezinde kullanılmak üzere, ilinizde Branş Dersliği Sistemi uygulanan resmi veözel genel ortaöğretim kurumlarının bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlinizde halihazırda Branş Dersliği Sistemi uygulanan “resmi veözel genel ortaöğretim kurumları”nın bilgilerinin ekte yer alan forma işlenerek 10.03.2015 tarihine kadar öncelikle snguzel@meb.gov.tr e-posta adresine, bilahare resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

İsmail YILDIZ
Bakan a.
Daire Başkanı

www.memurlar.net

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir