Menü Kapat

Öğretmenlerin Eş Durumu Atamaları Hakkında Düzenleme

Öğretmenlerin eş durumu tayininden kaynaklanan sorunlarına ilişkin, Milletvekili Ahmet Duran BULUT, bir soru önergesi vermişti.

Milletvekili Ahmet Duran BULUT, önergesinde Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’ya konuya ilişkin bazı sorular sormuştu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’dan, söz konusu önergeye imzalı yazı ile cevap geldi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI imzalı yazı ile verilen cevap:
“Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.” denilmektedir. Bu itibarla Bakanlığımızca söz konusu yönetmelik kapsamındaki mevzuat çalışmaları devam etmektedir.”
Kamuajans / ÖZEL

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir