Menü Kapat

Öğretmenlik nedir?

Öğretmen, en genel tanımıyla, öğrenmeye rehberlik eden kişidir.

Bu süreçte öğretmenin önemli sorumlulukları, büyük fedakarlıkları vardır. Öğretme evrensel bir uğraştır. Yaşadığımız çevrede her an ana baba çocuklarına,usta çırağına,öğretmenler öğrencilerine sürekli bir şeyler öğretirler. Yani sürekli bir öğretme ve öğrenme durumu söz konusudur. Ancak öğretme ve öğrenmenin iki değişik işlev olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü öğretme bir kişi tarafından gerçekleştirilirken öğrenme başka bir kişide oluşur. Çok açık ve basit gibi görülse de aslında üzerinde ciddî bir şekilde durulması gereken bir durumdur. Öğretme öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için o iki kişi arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir. Başka bir deyişle öğretmen ve öğrenci arasında özel bir bağ kurulmalıdır.

 

 

 

Öğretmenlik mesleğini icra edeceklerde bulunması gereken özellikler

1. Sözel yeteneği gelişmiş,

2. Sosyal konulara özellikle eğitim konularına meraklı,

3. İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

4. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

5. İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

6. Dikkatli, işine özen gösteren,

7. Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

8. İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

9. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

10. Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

 

Öğretmenlik mesleğini icra edecek kişilerin rolleri

1. Temsilcilik

2. Liderlik/başkanlık

3. Öğreticilik

4. Arabuluculuk

5. Hakemlik

6. Rehberlik

7. Yargıç, bilgiç ve dedektif öğretmen

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir